1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy hút mùi FASTER FS 90BL

Máy hút mùi FASTER FS90BL

Mua hàng online: 4.725.000 Đ

Thông số kỹ thuật của Máy hút mùi FASTER FS 90BL : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS 90BL Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường Hãng sản xuất Máy hút mùi  FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ 01 ( turbine) 170W Công suất

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy hút mùi kính cong Faster FS90CH

Máy hút mùi kính cong Faster FS90CH

Mua hàng online: 6.075.000 Đ

  Thông số kỹ thuật của Máy hút mùi kính cong Faster FS90CH : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS90CH Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường Hãng sản xuất Máy hút mùi  FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ 01 ( turbine) 170W Công suất

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy hút khói Faster FS 3388C2 70

Máy hút khói Faster FS3388C270

Mua hàng online: 5.355.000 Đ

 Thông số kỹ thuật của Máy hút khói Faster FS 3388C290 : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS 3388C2 70 Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường  Hãng sản xuất Máy hút mùi FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ  Turbin đôi 190W Công suất hút

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy hút khói Faster FS 3388C2 90

Máy hút khói Faster FS3388C290

Mua hàng online: 5.445.000 Đ

 Thông số kỹ thuật của Máy hút khói Faster FS3388C290 : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS 3388C2 90 Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường  Hãng sản xuất Máy hút mùi FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ  Turbin đôi 190W Công suất hút 850m3/h

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, 5.00/5)
Loading...

Máy hút mùi kính cong Faster FS3388CH70

Máy hút mùi kính cong Faster FS3388CH70

Mua hàng online: 6.255.000 Đ

  Thông số kỹ thuật của Máy hút mùi kính cong Faster FS3388CH70 : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS3388CH70 Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường Hãng sản xuất Máy hút mùi  FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ 01 ( turbine) 190W Công suất hút

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, 3.00/5)
Loading...

Máy hút mùi Faster FS3388CH90

Máy hút mùi Faster FS3388CH90

Mua hàng online: 6.345.000 Đ

  Thông số kỹ thuật của Máy hút mùi Faster FS3388CH90 : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS3388CH90 Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường Hãng sản xuất Máy khử mùi  FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ 01 ( turbine) 190W Công suất hút 800m3/h Chế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy hút khói kính cong Faster FSHE9170

Máy hút khói kính cong Faster FSHE9170

Mua hàng online: 7.000.000 Đ

  Thông số kỹ thuật của Máy hút khói kính cong Faster FSHE9170 : Mã sản phẩm Máy hút mùi FSHE9170 Kiểu dáng Máy hútt mùi toa kính gắn tường  Hãng sản xuất Máy hút mùi FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ  Turbin đôi 190W Công suất hút 1000m3/h Chế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy hút khói kính cong Faster FSHE9190

Máy hút khói kính cong Faster FSHE9190

Mua hàng online: 8.055.000 Đ

  Thông số kỹ thuật của Máy hút khói kính cong Faster FSHE9190 : Mã sản phẩm Máy hút mùi FSHE9190 Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường  Hãng sản xuất Máy hút mùi FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ  Turbin đôi 190W Công suất hút 1000m3/h Chế

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Máy hút khói gắn tường faster FS3688S90

Máy hút khói gắn tường faster FS3688S90

Mua hàng online: 9.720.000 Đ

  Thông số kỹ thuật của  Máy hút khói gắn tường faster FS3688S90 : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS3688S90 Kiểu dáng Máy hút mùi toa kính gắn tường Hãng sản xuất Máy hút mùi  FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ 01 ( turbine) 180W Công suất

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, 5.00/5)
Loading...

Máy hút khử mùi Faster FS70CG

Mua hàng online: 12.190.000 Đ

Thông số kỹ thuật của  Máy hút khói kính cong Faster FS70CG : Mã sản phẩm Máy hút mùi FS-70CG Kiểu dáng Máy hút mùi gắn tường Hãng sản xuất Máy hút mùi  FASTER Loại sản phẩm Máy hút mùi, khử mùi trực tiếp Số động cơ 01 ( turbine) 180W Công suất hút 1000m3/h Chế độ